fbpx
Nawożenie roślin uprawnych tom 1. Podstawy nawożenia

 

Przedstawiono zasady opracowywania prawidłowego systemu nawożenia w gospodarstwie oraz jego realizacja w formie zaleceń nawozowych, dotyczących poszczególnych składników.

Książka “Podstawy nawożenia” jest pierwszym tomem podręcznika “Nawożenie roślin uprawnych”. Autor przedstawił w niej wybrane zagadnienia z zakresu nauk podstawowych, związane ze wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin uprawnych. Szczególną uwagę poświęcił mineralnemu żywieniu roślin, uwzględniając objawy nadmiaru i niedoboru poszczególnych składników mineralnych, a także problematyce żyzności gleby. Wyjaśnienie w podręczniku złożonych mechanizmów reakcji uprawianych roślin na czynniki siedliska przygotowuje Czytelnika do podejmowania trafnych decyzji dotyczących tworzenia racjonalnego systemu nawożenia, uwzględniającego bezpieczeństwo środowiska.

Książka adresowana jest do rolników, doradców rolniczych, nauczycieli szkół i uczelni rolniczych, a przede wszystkim do studentów uczelni rolniczych.
Głównym celem Autora jest przedstawienie Czytelnikowi prawidłowych zasad nawożenia, które powinny zapewnić nie tylko uzyskanie wysokiego plonu, gwarantującego korzystny efekt ekonomiczny, ale także wysoką jakość produkowanych płodów rolnych oraz uwzględniać ochronę środowiska. Dla rolnika w Polsce realizacja wszystkich wymienionych powyżej celów nie jest zadaniem łatwym. Potencjał plonotwórczy użytkowanych odmian jest przeciętnie dwukrotnie większy niż uzyskiwane obecnie wyniki produkcyjne. Taka relacja jednoznacznie wskazuje na niską funkcjonalność dotychczasowych systemów nawożenia roślin uprawnych, co w konsekwencji zagraża opłacalności produkcji i jednocześnie stanowi zagrożenie dla naturalnych ostoi przyrody i środowiska.

 

Tworząc system nawożenia, rolnik powinien uwzględnić odpowiedzi na następujące pytania:

Ile składnika zastosować?

Kiedy nawozić?

Jaki nawóz zastosować?

W jaki sposób nawozić?

Na powyższe pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w obu proponowanych książkach.

 

W treści

I. WPROWADZENIE. ROLNICTWO XXI WIEKU – PROGNOZY l WYZWANIA 11

II. FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WZROSTU l PLONOWANIA ROŚLIN UPRAWNYCH 27

III. PODSTAWY MINERALNEGO ŻYWIENIA ROŚLIN 147

IV. CHEMICZNE PODSTAWY ŻYZNOŚCI GLEBY 309

Wydawca

Powszechne Wydawnictwo Rolne i Leśne

Autor

Witold Grzebisz

Liczba stron

424, oprawa miękka

Format

170 x 240

Rok wydania

2015

TOP