premium information banner

Ogłoszenie: Syndyk masy upadłości Janfruit ,Spółki z...

Dodano 14.11.2023, 12:55
Aktualizacja 07.02.2024, 14:24
Wyświetlenia: 340
Sprzedam
Janfruit Sp. z...

Syndyk masy upadłości Janfruit ,Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza przetarg ofertowy na zakup wchodzących w skład masy upadłości ruchomości

1.Linia wstępnego sortowania jabłek, produkcji s.a.d.o. srl, rok produkcji 2011– cena wywoławcza 345 970,- złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych)

2.Dwóch linii pakujące marki Sorter rok produkcji 2011 – cena wywoławcza 109 621,- złotych (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych)

 

Sprzedaż jest objęta 23% podatkiem VAT

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 15% podanej
 w ogłoszeniu wartości ruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości:  Pekao S.A.47  1240  6292  1111 0011 1527 0348 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości)

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w regulaminie przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2024 roku do godz.: 15.00 w biurze syndyka ul. Żurawia 32/34 lok 521, 00-515 Warszawa lub listem poleconym (decyduje data wpływu do biura syndyka) z podaniem sygnatury akt V GUp 15/22.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka  w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 15.00

Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie w godzinach 10.00- 14.00 po uprzednim  umówieniu.

 

Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią regulaminu przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.

Wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową :alicjahnatkowska@gmail.com

455 591zł /sztuka

601 *** ***
Numer nie może być wykorzystany do niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

mazowieckie, Rudka

Udostępnij to ogłoszenie
Drukuj
Zgłoś

Podobne ogłoszenia

Przeczytaj wiadomości branżowe

Strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić. Więcej w naszej Polityce Prywatności