Partner portalu
2020-09-16

PZPRZ: Ustawa ograniczająca hodowlę może załamać rynek zbóż

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wypowiedział się na temat procedowanej w Sejmie ustawy związanej z ograniczaniem hodowli zwierząt. Zdaniem producentów zbóż, po wprowadzeniu ustawy rynek zbóż może się załamać

Związek w piśmie przesłanym 15 września br. m.in. na ręce Mateusza Morawieckiego, Premiera Rządu, zwrócił uwagę na istotne zagrożenia, jakie może spowodować dla polskich producentów, wejście w życie przygotowywanej obecnie ustawy dotyczącej ochrony zwierząt w naszym kraju.

– W naszej ocenie jej przyjęcie w proponowanym kształcie grozi nawet całkowitym załamaniem się rynku zbytu na polskie zboże – napisano w piśmie do Premiera.

Jak informują producenci zbóż, związane są one przede wszystkim z przewidywanym w nowym prawie zakazem wykonywanego w naszym kraju uboju religijnego, dzięki któremu Polska od kilku lat jest czołowym eksporterem mięsa wołowego i drobiowego wyprodukowanego w systemie halal  i koszer. Wprowadzenie do polskiego prawa zakazu uboju religijnego uderzy przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne hodujące bydło, gdyż to od nich pochodzi żywiec na eksport na potrzeby religijne. Polscy rolnicy wyspecjalizowali się w tego rodzaju produkcji, skarmiając je m.in. paszami sporządzonymi na bazie krajowej produkcji zbożowej i dostarczają zwierzęta o najwyższej jakości hodowlanej.

Zakazanie uboju na potrzeby religijne przyniesie rolnikom stratę rzędu 20-30 proc. dochodów. W przypadku drobiu, co piąta sztuka drobiu ubijana w Polsce, ubijana jest właśnie w systemie halal lub koszer. Stanowi to 40% eksportu polskiego mięsa drobiowego. Po wprowadzeniu zakazu, polska branża drobiarska, będąca jego głównym eksporterem w UE, z dnia na dzień może upaść, a w ślad za tym może nastąpić gwałtowne załamanie rynku zbytu na polskie zboże wykorzystywane do skarmiania zwierząt i drobiu.

- Pragniemy przy tym podkreślić, że obecnie nasz kraj ma coraz większe problemy z zagospodarowaniem swojej zbożowej produkcji - informujeStanisław Kacperczyk, Prezes Zarządu PZPRZ. - Wprowadzenie wyżej opisanego zakazu uboju religijnego jeszcze bardziej pogłębi tę sytuację. Tym samym może dojść do dużej destabilizacji rynku zbożowego a wtedy zagrożony będzie rozwój zdecydowanej większości gospodarstw rolnych w Polsce. Dlatego apelujemy o interwencję Pana Premiera o przedsięwzięcie kroków, które spowodują, że możliwość uboju religijnego nie zostanie w naszym kraju zniesiona.


Dodaj komentarz