Partner portalu
2020-06-29

Sędzia z wystaw kotów został pełnomocnikiem do spraw dobrostanu zwierząt

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, powołał dziś Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt. Pełnomocnikiem został międzynarodowy sędzia felinologiczny (sędzia na wystawach kotów), wiceprezes World Cat Federation (Światowej Federacji Kotów).

Wojciech Albert Kurkowski został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na stanowisko Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Albert Kurkowski  jest  miłośnikiem zwierząt, międzynarodowym sędzią felinologicznym, i wiceprezesem World Cat Federation (Światowej Federacji Kotów).

Do jego zadań będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt oraz analiza, ocena i monitorowanie już funkcjonowania w tym zakresie przepisów.

Pełnomocnik będzie również identyfikował najważniejsze problemy w sferze, za którą odpowiada oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania.

Do zadań pełnomocnika należy także współpraca z organizacjami społecznymi, z organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

W zakresie kompetencji pełnomocnika jest  także promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

foto: MRiRW


Dodaj komentarz