Partner portalu
2020-07-06

Krzem - strażnik odporności roślin

W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na stosowanie dolistne krzemu (z wapniem i bez). Udowodniono bowiem, że składnik ten ma korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin poddanych różnym czynnikom stresowym (niska temperatura, niedobór wody, porażenie przez choroby i szkodniki itp.).

Warto stosować krzem, bo:

  1. Wzmacnia ściany komórkowe, które są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne (np. zapobiega wyleganiu zbóż)
  2. Zabezpiecza rośliny przed czynnikami stresogennymi, takimi jak: susza, niskie lub wysokie temperatury, zasolenie.
  3. Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki (mikrofilm na skórce jest dodatkową barierą ochronną przed patogenami)

Szczególnie ważny jest krzem w uprawach:

  1. Zbóż
  2. Buraków
  3. Warzyw i owoców

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów krzemu do stosowania dolistnego. Warto wybrać taki produkt, który oprócz krzemu posiada dodatkowe właściwości stymulujące dla roślin, a przy tym jest atrakcyjny cenowo.

Na świecie, a zwłaszcza w Japonii, USA i Australii coraz częściej stosuje się krzem zawarty w zeolitach, ekologiczny i zmielony poniżej 20 mikronów. Zeolity to grupa naturalnie występujących minerałów o wysokich właściwościach kationowymiennych (posiada ładunek ujemny), dzięki czemu wykazuje powinowactwo do dodatnio naładowanych cząsteczek. Przedstawiciel zeolitów- klinoptylolit składa się z ponad 60% z SiO2, dzięki swoim właściwościom zawiera również pierwiastki łatwo dostępne dla roślin jak np.: potas, wapń, magnez, tytan, cynk, mangan itd.

Wyniki pracy doktorskiej Michaela Glenna z USA pt. Mikrofilm – nowa technologia w rolnictwie z 2005 roku, potwierdza bardzo pozytywny wpływ nawożenia dolistnego zeolitem.

Główne korzyści:

  • Wzmacnianie ścian komórkowych:

Grubsze ściany komórkowe wynikające z użycia krzemu tworzą większe mocniejsze łodygi i jędrniejsze liście, które mogą pobierać i transportować więcej wody, składników odżywczych. Krzem zapobiega wyleganiu zbóż

  • Zwiększenie odporności na stres środowiskowy:

Krzem redukuje skutki biotycznego i abiotycznego stresu. Tworzy ochronną powłokę na poziomie zewnętrznokomórkowym (fot. 1 i fot. 2). Powoduje to zmniejszenie utraty wody poprzez mniejszą transpirację. Dzięki temu rośliny mniej cierpią podczas suszy. Krzem bardzo pozytywnie wpływa na wzmocnienie mrozoodporności roślin.

Fot. A i fot. B. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego pokazujący mikrofilm z zeolitu na powierzchni liści.
Źródło: Particle Films: A New Technology for Agriculture, Michael Glenn, 2005

 

  • Zwiększenie odporności na choroby i szkodniki

Roślina wykorzystuje krzem do stworzenia dodatkowej bariery mineralnej, pokrywającej komórki, utrudniając patogenom chorobotwórczym na przedostanie się do wnętrza rośliny. Krzem przyczynia się do tworzenia mechanizmów odpornościowych przeciwko patogenom. Krzem gromadzi się również w ściankach komórek naskórka liści, utrudniając szkodnikom podgryzanie i ssanie liści. Dodatkowo znajdujące się kwasy krzemowe w komórkach działają jako dodatkowa bariera dla ssących szkodników. Wewnętrzna struktura zeolitu zawiera pory (do 32% obj.) połączone w kanały, które pozwalają na wchłanianie zarówno kationów jak i cząsteczek wody.

 

PIERWSZY W POLSCE KRZEM Z ZEOLITU DOPUSZCZONY DO EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI

Firma Agro Smart Lab jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktu Zeo Sand Krzem. Jest to 100% naturalny produkt powstały z klinoptylitu reprezentującego grupę zeolitów. Produkt zakwalifikowany został do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 889/2008.

Zdjęcie (fot. 3) jednorazowego oprysku liści truskawek produktem Zeo Sand Krzem wykonane pod mikroskopem elektronowym na Akademii Górniczo-Hutniczej pokazuje tworzenie się mikrofilmu zeolitowego na powierzchni liścia. Widać, że bardzo ważnym przy stosowaniu dolistnych preparatow krzemowych jest odpowiednie pokrycie liści. Zeo Sand Krzem można stosować z adjuwantami, innymi nawozami oraz ze środkami ochrony roślin. Nie wolno mieszać tego produktu z nawozami fosforowymi gdyż może wytrącać się osad.

Fot. 3. - Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego liścia truskawki opryskanej produktem ZeoSand Krzem

W związku z bardzo dużą zawartością krzemu, skuteczne jest już stosowanie 0,5 kg preparatu na hektar Zaleca się jednak zastosowanie kilku zabiegów, aby jak najdokładniej pokryć powierzchnię liści. Cena jednego zabiegu jest niska i wynosi nieco ponad 20 zł/ha

W uprawach gdzie wymagane jest dokarmianie roślin wapniem zaleca się stosować krzem z wapniem. Polecamy KlinoGrow® – aktywator plonu. Jest to połączenie zeolitu z mikrokalcytem (CaCO3).

Zdjęcie (fot. 4) jednorazowego oprysku liści truskawek produktem KlinoGrow® wykonane pod mikroskopem elektronowym na Akademii Górniczo-Hutniczej pokazuje tworzenie się mikrofilmu zeolitu z mikrokalcytem na powierzchni liścia.

Fot. 4. - Zdjęcie spod mikroskopu elektronowego liścia truskawki opryskanego produktem KlinoGrow®


 

Korzyści wynikające z KlinoGrow

Produkty są dostępne na stronie: https://sklep.agrosmartlab.com/ gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tych produktów.

 

Mgr inż. Oskar Maziarka,

absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalizacja mineralogia stosowana z gemmologią.
Dział badawczo- rozwojowy firmy Agro Smart Lab


Dodaj komentarz